Psykolog i Göteborg - Välkommen till Stefan Anderssons klinik

Som psykolog förstår jag att livets utmaningar kan vara svåra att hantera ensam. Jag erbjuder psykologtjänster, med syfte att ge dig det stöd och den hjälp du behöver för att tillsammans med dig förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

Jag arbetar som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut med psykoterapi samt handledare, vid mottagning centralt belägen i Vasastan, Göteborg.

Privat psykolog som hjälper dig att övervinna och hantera olika problem

Min erfarenhet är mångårig och gedigen, från arbete inom såväl allmänpsykiatri som specialistpsykiatri där jag mött diverse olika psykiatriska tillstånd. Det handlar om ångest- och depressionstillstånd, kris och trauma, psykos och ätstörningar samt problematik som mer karakteriseras som personlighetsrelaterad, ex borderlineproblematik. 

Tid är viktigt för att förstå dina problem och arbeta tillsammans med dig för att hitta lösningar som själv kan vara svåra att se. Jag strävar efter att vara tillgänglig när du som klient behöver det som bäst. 

Terapi som behandlingsform

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt förståelseperspektiv där terapin är ett erbjudande om att närmare granska de känsloupplevelser av både positiv och negativ art som personen bär med sig från sitt förgångna och hur de olika känslorna påverkar ens persons liv idag. 

Som en legitimerad psykolog är jag väl medveten om att varje klient är unik och att varje situation kräver en individuell, personlig strategi. Jag arbetar noga med varje klient för att utveckla en utformad behandlingsplan som tar hänsyn till deras specifika livsutmaning. Under mina år har jag samlat på mig en omfattande kunskap och erfarenhet inom området för psykologisk rådgivning och terapi. 

Samtal på plats eller digitalt

För klienter boende på andra orter i Sverige så finns även möjligheten till digitala samtal.

Varmt välkommen att höra av dig om du önskar mer information eller vill boka tid för ett första samtal!

Läs mer LinkedIn

Om kliniken

Min erfarenhet är mångårig och gedigen, från arbete inom såväl allmänpsykiatri som specialistpsykiatri där jag som psykolog mött diverse olika psykiatriska tillstånd.

Läs mer

Hur kan jag hjälpa dig?

Går du igenom en svår period eller känner att du behöver prata med någon om din livssituation. Kontakta mig gärna. 

Läs mer

Kontakta mig