Handledning

Erbjuder psykoterapihandledning (PDT), både individuellt och i grupp. Har sedan 2017 pågående uppdrag som handledare av psykiatriska MBT-team och i utbildning av psykologstudenter vid Göteborgs Universitet. Ger även digital handledning via zoom till ett privat behandlingshem i Dalarna.

Kontakt

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49