Föreläsning/Utbildning

Har av psykiatrin inom Västra Götalandsregionen varit anlitad att föreläsa om borderline personlighetsstörning och Mentaliseringsbaserad terapi. Jag har haft många olika uppdrag och var också involverad vid utbildning och föreläsningar inom ramen för Nationella Självskadeprojektet. Utöver det har jag som psykolog även anlitats av St Lukas att föreläsa om Mentaliseringsbaserad terapi inom ramen för deras steg 1- och steg 2-utbildningar.

Kontakt

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49