Utredning

  • Personlighetsutredning: Jag har lång erfarenhet av personlighetsutredningar inom specialistpsykiatrin men även inom ramen för min privatmottagning. Jag använder mig här främst av en klinisk psykologintervju, fördelad på två besök samt komplettering med instrument som Rorschach och/eller MMPI-2.
  • Diagnostiska utredningar: Fastställer psykiatrisk diagnos utifrån en klinisk psykologintervju samt komplettering av DSM-V. Utredningen omfattas av 3 – 5 besök.
  • AFU´er: Har under flera år utfört aktivitetsförmågeutredningar, i det här fallet som underleverantör åt Försäkringskassan, via privat uppdragsgivare.
Kontakt

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49